گروه تبلیغاتی نوژن جهت ارائه خدمات هدفمند به مشتریان خود در اولین گام با استفاده از مشاوران مجرب و کارآزموده تمام تلاش خود را صرف کشف و شناسایی نیازهای بازار و تبلیغات مشتری نموده و مناسب ترین راه حل عملیاتی متناسب با حوزه فعالیت مشتری را ارائه می‌نمایند، که برای دستیابی به این مهم، از ابزار قدرتمند تحقیقات بازار استفاده می‌شود.

تحقیقات بازار، شرکت را از وضعیت رقبا، روندهای آتی بازار و رفتار مصرف‌کننده آگاه نموده و تصمیم‌گیری درست و اثربخش را مقدور می‌سازد تا از این طریق هم ارائه خدمات به بهترین و مؤثرترین نحو ممکن انجام شود و هم هدف نهایی که همانا رضایتمندی مشتری است محقق گردد. واحد تحقیقات بازار این واحد با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده، توانایی انجام تحقیقات کمی و کیفی به صورت گسترده را دارا بوده و نتایج حاصل را در قالب گزارش‌های تفضیلی و تحلیلی در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. در پایان راه حل های گروه تبلیغاتی نوژن بر پایه تلفیقی از آموزش، مهندسی مجدد، طراحی فرآیند، تحلیل سیستم، استاندارد سازی و در نهایت استفاده از نرم افزارهای کاربردی بنا شده است.

 

برخی از خدمات این واحد عبارتند از:

· سنجش رضایت، وفاداری و تحلیل رفتار مصرف‌کننده

· ارزیابی پیش آزمون محصولات جدید

· آسیب‌شناسی محصولات و خدمات شرکت و شناسایی فرصت‌های ارتقاء کیفیت

· تحلیل و آسیب‌شناسی شبکه توزیع و شناسایی فرصت‌های افزایش دسترسی مشتری به محصول