ابزار ویژه


 نوبت دهی :

از طریق این بخش شما قابلیت فعالسازی نوبت دهی هوشمند را خواهید داشت. کاربرد این بخش بیشتر برای نوبت دهی پزشکان ، آرایشگاه ها و ... خواهد بود.

 پیامک مناسبت :

از طریق این سامانه می توانید مناسبت یا رویداد خاصی را به اعضای دفترچه تلفن تبریک گفته یا آن را یادآور شوید.

 منشی:

در این قسمت میتوانید به ازای هر پیامکی که به سامانه ارسال می شود متنی را به عنوان پیشفرض به شماره ارسالی، ارسال نمائید.

 انتقال پیامک:

در این قسمت شما می توانید یک نسخه از پیامکهای دریافتی خود را به شماره مورد نظر خود ارسال کنید.

 تحلیلگر:

 ایمیل پیامک:

در این قسمت شما می توانید تنظیم نمایید که یک نسخه از پیامک دریافتی به آدرس ایمیل هایی که وارد می کنید ارسال شود.

 ارسال از موبایل:

از طریق "ارسال از موبایل" شما قادر خواهید بود بدون نیاز به اینترنت از هرجایی با یک پیامک به گروه های مورد نظر پیامک ارسال کنید.

 کاربران:

در این قسمت شما می توانید کاربر تعریف کنید و به میزان دلخواه اعتبار و دسترسی به آن اختصاص دهید.

 وپ (wap) :

 کارت ویزیت:

شما در این قسمت می توانید اطلاعات خود را وارد کنید و به اشخاص مورد نظر ارسال کنید.

 کنترل از راه دور:

در این بخش می توانید با موبایل خود از راه دور سامانه خود را کنترل نمایید