همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب و کار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان منبع سود سازمان ها هستند و در دنیای امروز سازمان هایی که نتوانند برای جذب مشتریان خود برنامه ای داشته باشند در دراز مدت از بازار حذف خواهند شد. در این میان ارائه خدمات با کیفیت عالی و به طور مستمر به مشتریان، خود موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان ها و ابزار تدافعی در مقابل جذب مشتریان توسط رقبا خواهد بود.

 

در کشور ما همگام با روند جهانی، در سالهای اخیر جریانی از اهمیت نگهداری و توسعه مشتریان بین شرکتها و سازمانها شکل گرفته است که می توان از اهم آن فعالیت ها به سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)، راه اندازی باشگاه مشتریان و اجرای کمپین های تبلیغاتی اشاره نمود.

گروه تبلیغاتی نوژن با تجربه ای بالغ بر 15سال، جهت توسعه کسب و کارها و در راستای ارائه خدمات مشاوره، آموزش، مدیریت و توسعه سیستم های نوین مدیریت ارتباط با مشتری و برپایی کمپین های تبلیغاتی، اقدام به جمع آوری افراد مجرب و متخصص و تشکیل هیأت های علمی توانمند تحت عنوان مرکز تخصصی تحقیق و توسعه بازار نوژن نموده است تا بتواند مرجعی قابل اعتماد و اتکا برای شما باشد.

 

این مرکز با ایجاد بستر مناسب و ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها، آنها را در جهت گسترش و نگهداری مشتریان، تقویت فروش بالا، فروش های جنبی و از همه مهمتر اجرای صحیح طرح های وفادارسازی کمک می کند. در همین راستا این مرکز علاوه بر مشاوره، راه اندازی و اجرا با برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی و نیز با تحلیل های بازاریابی به دست آمده از داده های مشتریان شما به همراه نرم افزار های تخصصی، شرایبطی را برای توسعه و بهبود مستمر شما فراهم می آورد.