مشخصات و تعرفه طرح های سامانه پيام کوتاه

هزینه فعالسازی هر یک از سرویس های زیر 5000 تومان می باشد

آب و هوا ، قیمت ارز، سکه و دلار ، قیمت خودرو ، نتایج فوتبال ، ختم قرآن و ...

جهت استفاده از هر یک از بسته های انتخابی سفید و آبی می بایست یک شماره اختصاصی خریداری گردد.

یک شماره اختصاصی 14 رقمی هدیه ویزه طرح نارنجی می باشد.

جهت ارسال پیامک بین المللی خرید یک خط ویژه الزامی می باشد.

به ازای اضافه نمودن هر 25 کاربر مبلغ 15000 تومان دریافت میگردد.