* هزینه هر یک از قالبهای وب سایت، مبلغ 150/000 تومان می باشد که با خرید پورتال مدیریت محتوای سایت، برای مرتبه اول به صورت رایگان بر روی وب سایت شما نصب و راه اندازی می گردد.

هر سایت می تواند بیش از یک قالب داشته باشد، که با پرداخت مبلغ 150/0000 تومان می تواند از بین قالبهای زیر نسبت به انتخاب و تغییر آن اقدام نماید.


جهت تکمیل فرم انتخاب قالب اینجا کلیک نمایید.


 
نمونه قالبهای سایت

جهت مشاهده پیش نمایش نمونه قالب بر روی تصویر کلیک نمایید

 قالب شماره 146  قالب شماره 144  قالب شماره 143

 

 قالب شماره 142  قالب شماره 141  قالب شماره 139

 

 قالب شماره 137  قالب شماره 136  قالب شماره 133

 

 قالب شماره 131 قالب شماره 130 قالب شماره 129

 

قالب شماره 126 قالب شماره 121 قالب شماره 119
 
قالب شماره 117 قالب شماره 116 قالب شماره 114

 

قالب شماره 112 قالب شماره 106 قالب شماره 105

 

قالب شماره 102 قالب شماره 99 قالب شماره 95

 

قالب شماره 89 قالب شماره 86 قالب شماره 84

 

قالب شماره 83 قالب شماره 82 قالب شماره 81

 

قالب شماره 80 قالب شماره 79 قالب شماره 77
 
قالب شماره 76 75 قالب شماره 72
 
قالب شماره 71 قالب شماره 70 قالب شماره 69
 
قالب شماره 68 قالب شماره 65 قالب شماره 63
 
قالب شماره 61 قالب شماره 60 قالب شماره 59
 
قالب شماره 58 قالب شماره 57 قالب شماره 56
 
قالب شماره 55 قالب شماره 54 قالب شماره 52
 
قالب شماره 51 قالب شماره 50 قالب شماره 48
 
قالب شماره 46 قالب شماره 45 قالب شماره 44
 
قالب شماره 43 قالب شماره 42 قالب شماره 39
 
قالب شماره 36 قالب شماره 35 قالب شماره 34
 
قالب شماره 32 قالب شماره 31 قالب شماره 29
 
قالب شماره 28 قالب شماره 27 قالب شماره 26
 
قالب شماره 24 قالب شماره 23 قالب شماره 22
 
قالب شماره 21 قالب شماره 18 قالب شماره 17
 
قالب شماره 16 قالب شماره 15 قالب شماره 14
 
قالب شماره 13 قالب شماره 12 قالب شماره 10
 
قالب شماره 08 قالب شماره 06 قالب شماره 05