دانلود فایل PDF قرارداد   فرم سفارش درخواست       


 


بسمه تعالي

قرارداد طراحي وب سايت

 

اين قرارداد فيمابين:  ............................................. به نمايندگي آقاي:  .........................

به نشانی: ...................................................  تلفن:  .................................... شماره همراه: ..................................

که از اين پس در این قرارداد کارفرما  ناميده مي شود از یک طرف و از طرف ديگر گروه تبلیغاتی نوژن  به شماره پروانه 91/12208/13 از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمايندگي آقاي شهروز اسراریان به آدرس24متری، نبش خیابان دیده بان، مجتمع مینیاتور، طبقه سوم، واحد9 و تلفن: 32920292 که از این پس در این قرارداد کارگزار نامیده می شود با شرايط ذيل منعقد مي گردد.

 

ماده1) موضوع قرارداد:

پياده سازي و طراحی وب سايت مطابق با " .............................. " كه كليه خدمات و امكانات الحاقي آن بهمراه خدمات جانبي، در پيوست شماره يك آمده است و به اين قرارداد الحاق مي باشد.

 

ماده2) مبلغ قرارداد:

مبلغ كل اين قرارداد ........................................................... ريال  معادل ...............................................................  مي باشد كه کارفرما متعهد به پرداخت آن براساس جدول ذیل می باشد.

 

ردیف

مبلغ

زمان

1

40% از مبلغ کل قرارداد

شروع قرارداد

2

60% مبلغ کل قرارداد

پایان زمان قرارداد (پس از تحویل)

 

شماره حساب 5321631212  و یا شماره کارت 2972 - 0330- 3379- 6104  بانك ملت بنام شهروز اسراریان می باشد.

 

ماده3) مدت انجام قرارداد:

مدت زمان نصب و راه اندازی وب سایت پس از انجام ماده2 قرارداد از سوي کارفرما، به مدت 7 الی 14 روز کاری می باشد.

تبصره 1 ): زمان شروع قرارداد منوط به امضای قرارداد توسط طرفین و پرداخت پیش پرداخت و ارائه مطالب توسط کارفرما می باشد.

تبصره2 ): در صورت انقضای مدت قرارداد و عدم ایفای تعهدات یا انجام ناقص تعهدات مجری، این امر رافع تعهدات مجری نبوده و کماکان ملزم به انجام موضوع قرارداد در حداقل زمان ممکن می باشد.

تبصره3 ): در طول اين مدت گزارش پيشرفت کار از طرف کارگزار به کارفرما گزارش خواهد شد.

 

ماده4) تعهدات کارگزار:

1.    کارگزار موظف است موضوع قرارداد را در بازه زماني مشخص شده و با تاييد كارفرما انجام دهد.

2.   کارگزار موظف مي باشد كه قالب وب سايت را طبق خواسته کارفرما اجرا نماید.

3.   هرگونه تقاضاي تغيير در عملكرد برنامه كه فراتر از تعهدات کارگزار در ماده يك قرارداد باشد با دريافت هزينه و انعقاد قرارداد الحاقي انجام پذير است.

4.   کارگزار موظف است با نماينده تام الاختيار طرف قرارداد همكاري و مساعدت كامل نموده و تحويل سایت را به تائيد ناظر فني طرف قرارداد برساند.

5.   کارگزار تعهدي در قبال ورود تمامي اطلاعات به سايت ندارد و تنها به همان مقدار كه در پيوست ماده يك قرارداد آمده است موظف به انجام اين كار می باشد.

6.   مسئوليت هرگونه تعديل و تغييراتي كه در كدهاي برنامه کارفرما صورت پذيرد، همچنين اشتباهات احتمالي از طرف مدير سايت كه باعث از بين رفتن يا اشكال در سايت گردد به عهده کارفرما بوده و کارگزار تعهدي نسبت به رفع آن ندارد مگر مواردی که در پيوست ماده يك قرارداد آمده است، بدیهی است هزينه رفع اينگونه اشكالات طبق تعرفه هاي روز کارگزار و با توافق طرفين در آن زمان احتساب و توسط کارفرما به کارگزار پرداخت مي گردد.

7.   مجری متعهد میگردد کلیه آموزش های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید. 

 

       ماده5) تعهدات کارفرما:

1.    کارفرما موظف است پس از تاريخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام  طراحی سایت، اطلاعات مورد نياز از قبيل تصاوير، لوگو، مطالب صفحه اصلي، درباره ما و تماس با ما را در اختيار کارگزار قرار دهد.

2.   کارفرما متعهد مي گردد نسبت به پرداخت و تسويه مبلغ قرارداد طبق ماده2 قرارداد در موعد مقرر اقدام لازم را بعمل آورد.

3.   کارفرما متعهد است در ابتداي قرارداد نماينده تام الاختيار خود را به عنوان ناظر فني سایت كتباً به شركت معرفي نمايد.

4.   حفظ رمز و شناسه هاي ورود به بخش مديريت سايت بر عهده کارفرما می باشد.

5.   جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات بر عهده کارفرما مي باشد، بجز قراردادهايي كه پروژه تحقيق و توليد محتواي آنها به عهده کارگزار باشد.

6.   پس از تائيد ساختار گرافیکی و قالب نهایی  وب سايت توسط کارفرما هرگونه تغيير كلي و ساختاري در ظاهر وب سايت طبق تعرفه هاي روز توسط کارگزار تعيين شده و کارفرما مي بايست هزينه هاي مزيد بر قرارداد را قبل از اعمال تغييرات پرداخت نمايد.

7.    در صورت عدم تمدید سالیانه دامنه و هاست توسط کار فرما، هیچگونه مسئولیتی نسبت به حفظ ونگهداری اطلاعات سایت بر عهده کارگزار نبوده و کارفرما نیز ادعایی در این خصوص ندارد.

8.  کارفرما مي تواند تغییرات خودرا تنها یکبار پیش از اتمام پروژه اعلام نماید. بر این اساس،پس از ارائه اصلاحیه کتبی توسط کارفرما، مجری بررسی های لازم را انجام داده، مدت و هزينه انجام اين تغييرات را با تنظیم الحاقیه به کارفرما اعلام خواهد نمود.چنانچه کار فرما بخواهد بیش از یکبار در خواست تغییرات داشته باشد،در خواست وی پس از اتمام قرارداد اولیه وطی یک قرارداد یا توافق جدید انجام می گردد.

9.   تغییرات وامکانات جدید مورد در خواست کار فرما،در صورت امکان پیاده سازی، توسط مجری انجام می گردد.

 

     ماده6) حل اختلاف:

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، طرفين قرارداد تلاش مي نمايند تا از طريق مذاكره موانع را مرتفع نموده و رضايت طرفين حاصل گردد، در غير اينصورت اختلاف قرارداد از طريق داوري و يا مراجع ذيصلاح مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

ماده7) حقوق، مالكيت مادي و معنوي:

كليه حقوق علمي، مادي و معنوي وب سایت متعلق به کارفرما مي باشد و کارگزار پس از كسب اجازه از طرف کارفرما مي تواند از نتايج مذكور استفاده نمايد.

 

ماده8) اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير:

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدين ميسر خواهد بود.

 

ماده 9) فسخ قرارداد:

فسخ يك جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين قرارداد به جز موارد ذكر شده در ماده 10 قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني و عدم تعهد پرداخت از سوي کارفرما، فقط با توافق طرفين امكان پذير است.

1- در صورتيکه به خواست و يا تخلف کارفرما قرارداد فسخ شود هزينه کارهاي انجام شده محاسبه و کارفرما موظف به پرداخت آن به مجري خواهد بود.

2- در صورتيکه کارفرما پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع اجراي پروژه توسط مجري، درخواست فسخ قرارداد نمايد،مجري ۵% از مبلغ کل قرارداد را کسر و مابقي مبلغ پيش پرداخت را به کارفرما عودت مي نمايد.

3- چنانچه قرارداد بر اساس درخواست مجري فسخ شود، مجري موظف است درصدي از وجوه دريافتي بابت کارهاي انجام شده را به کارفرما مسترد نمايد.

 

ماده 10) شرايط خاص:

در مواردي که به علل ناشي از شرايط قهري(شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد و يا تمام آن غيرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين صورت مي گيرد.

 

ماده 11) آدرس طرفين:

آدرس قانوني طرفين، همان نشاني مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و كتباً مر اتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

 

ماده 12) گارانتي و پشتيباني:

سايت از لحاظ رفع كليه اشكالات فني قابل حل ناشي از خطاي برنامه نويسي  به مدت 12 ماه از طرف کارگزار به صورت رايگان گارانتي  مي باشد.

پشتیبانی از سایت به مدت 12 ماه بوده و انجام فعالیت های پشتیبانی پس از گذشت 12 ماه در قالب قراردادی مجزا و طبق تعرفه های روز کارگزار امکان پذیر می باشد.

ضمانت اجراي شركت اين است كه وب سايت از كيفيت بالايي برخوردار بوده و عاري از نقص با استفاده از همه مرورگرهاي استاندارد قابل مشاهده باشد و در مدت زمان گارانتي هيچ خطايي در آن ديده نشود.

شرایط خدمات گارانتی و پشتیبانی کارگزار پس از سال اول متناسب با هزینه و سرویسهای ارایه شده ارزش گذاری می گردد.

 

ماده 13) واگذاري به غير:

کارفرما متعهد مي گردد قرارداد را كلاً و يا جزاً به شخص ثالث واگذار ننمايد.

کارگزار حق واگذاری خدمات پشتیبانی را در طول مدت زمان قرارداد پشتیبانی به غیر ندارد.

 

ماده 14) نسخ قرارداد:

اين قرارداد در 14 ماده، 3 برگ و دو نسخه تنظيم گرديده كه به مهر و امضاي طرفين می باشد، داراي اعــتبار يكســان و بــرابر است.

كليه نسخ اين قرارداد و تبصره هاي ذيل آن در تاريخ                                 به مهر و امضاء متعاقدين رسيده و طرفين با امضاي اين قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجراي كليه مفاد آن و پيوست هاي مربوطه مي دانند

 

 

 

                           مهر و امضاي کارفرما                                           مهر و امضاي کارگزار

 


دانلود فایل PDF قرارداد   فرم سفارش درخواست