-

-

 

سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاه در ایران با در نظر گرفتن نیاز روزافزون جامعه پزشکان به سیستم های اطلاع رسانی و اطلاع یابی با هدف شناخت الگوهای اجتماعی به صورت علمی ،امکانات مختلفی را برای یکپارچه سازی و بهینه سازی ارتباط پزشکان با مراجعه کنندگان جهت ایجاد محیطی مناسب برای توسعه زیرساختهای ارتقاء سطح سلامت و توسعه اجتماعی گام برداشته است ،تا پاسخگوی تمامی نیازهای پزشکان ،دندانپزشکان ،کلینک های پزشکی ،مطب ها ،رادیوگرافی ها و بیماران و... در نهایت جلب خشنودی مشتریان با استفاده از خدمات پیام کوتاه باشد.

 

برخی ازکاربردهای سیستم پیام کوتاه پزشکان برای پزشکان،داندانپزشکان،کلینیک های پزشکی،مطب ها،رادیوگرافی ها وبیمارستان هاو...به شرح زیرمی باشد.

● نوبت بندي و تهيه ويزيت بيماران در تمام ساعات شبانه روز با صرف کم ترين وقت و هزينه.

● ارسال نحوه ي مصرف دارو، داروهاي تجويزي توسط پزشكان با استفاده از خدمات پيام کوتاه.

● يادآوري و اطلاع رساني زمان مراجعه به پزشک، آزمايشات و راديولوژي و ... از طريق پيام کوتاه بصورت تکي.

● ارسال پيا مهاي تبريک ، تهنيت و تسليت در مناسبتها و اعياد خاص (جشن و تولد و...) به اعضاء همکاران ، بيماران و عموم مردم 
● ايجاد ارتباط سريع و دوطرفه با کمترين هزينه بين بيمار و پزشکان در هر ساعات از شبانه روزبااستفاده از خدمات پیام کوتاه.

● ارسال اطلاعات پزشکي و دارويي و ... ( نحوه مصرف دارو ) به صورت خودکار در تمام شبانه روز