-

-

 

CRM برای راه حل های خود بر پایه نیازهای مشتریان و عارضه یابی های سازمانی ارائه می گردد و تنها به فروش نرم افزارهای پیچیده اکتفا نمی کند. راه حل های CRM بر پایه تلفیقی از آموزش، مهندسی مجدد، طراحی فرآیند، تحلیل سیستم، استاندارد سازی و در نهایت استفاده از نرم افزارهای کاربردی بنا شده است.

 CRM یک سازمان نتیجه گرا است. از این رو همواره تا رسیدن به نتیجه ی مطلوب مشتریان تا ماهها و سالها در کنار آن ها می ماند و تنها با یک هدف استقرار می یابد، بقای سازمان با هدف رضایت مندی مشتری

 

 

مراحل ارائه خدمت مدیریت ارتباط با مشتری

در اولین مرحله ارائه خدمت مدیریت ارتباط با مشتری، پایگاه اطلاعاتی بر مبنای اطلاعات و داده‌های مشتریان تهیه می‌شود. سپس اطلاعات جمع‌آوری شده در پایگاه اطلاعاتی برمبنای تکنیک‌های مختلف تحلیل می‌شوند. پس از تحلیل اطلاعات مشتریان، مشتریان هدف براساس معیار سودآوری برای شرکت انتخاب و با طراحی شیوه های مناسب بازاریابی انجام و سپس با استفاده از اطلاعات مراحل قبل با مشتریان ارتباط برقرار می گردد و در نهایت پس از اجرای بازاریابی رابطه‌مند نتایج حاصله مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

 

می توانید از خدمات مشاوره کارشناسان ما در زمینه های زیر استفاده نمایید:

· طراحی و پیاده سازی ماژول های مختلف

· استقرار CRM و اخذ استاندارهای بین المللی در این حوزه

· طراحی و اجرای واحدهای ارتباط با مشتری

· تعیین و اندازه گیری حدود و میران رضایت مشتری

· ارائه نقشه ی راه در حوزه بهینه سازی مارکتینگ

· تهیه و اجرای Marketing Plan با تمرکز ویژه بروی راهکارهای CRM

· راه اندازی و هدایت باشگاه مشتریان

· آموزش های تخصصی در زمینه CRM درون سازمانی و کارگاه

· ارائه راهکارهای نرم افزاری از قبیل: شناسایی، اختصاصی سازی، نصب و راه اندازی نرم افزار

· طراحی و راه اندازی وب سایت و پورتال مشتریان