-

-

 

با استقرار سامانه های هوشمند مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه ویژۀ مدارس،ضمن برطرف کردن مشکلات اطلاع رسانی، موجب رضایت والدین از عملکرد سازمان خودباشید.

برخی از ویژگی های این سامانه برای شما:

1. ارسال دعوت نامه جهت جلسات انجمن اولیا و مربیان در حداقل زمان و بدون نیاز به چاپ و تکثیر

2. ارسال پیام های یادآوری برای همکاران جهت جلسات شورای دبیران در مقاطع زمانی مختلف و هوشمند

3. اعلام زمان فعالیت های اداری مدرسه از قبیل توزیع کارنامه، لباس های فرم، شماره حساب و ...

4. اعلام موارد انضباطی و درخواست حضور والدین در مدارس

5. اطلاع رسانی های هوشمند به والدین جهت ثبت نام و فعالیت های فوق برنامه

6. ارسال پیامک های زمانبندی شده جهت برگزاری آزمون ها، واریزی ها و پیگیری های والدین

7. اطلاع رسانی های فوری جهت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته از قبیل تعطیلی و تغییر در ساعت کلاس ها

8. برگزاری نظرسنجی های پیامکی جهت ارزیابی فعالیت های مدرسه، آموزشی و فعالیت های فوق برنامه

9. ارسال پیامک های هشداردهنده، امورتربیتی و انگیزشی با زمانبندی های مختلف در راستای کسب مهارت های آموزشی برای اولیای دانش آموزان

10. ارسال پیامک های مناسبتی در جهت تعامل و ارتباط بیشتر والدین با مدرسه و بلعکس

11. ایجاد پل ارتباطی و مستمر در جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات در راستای بهبود مستمر و ...

 

به همراه یک شماره اختصاصی رایگان، 500 پیامک هدیه و فعال سازی فقط در 24 ساعت

تنها با پرداخت مبلغ -/65.000 تومان این پیشنهاد ویژه را اجرایی نمایید.

جهت مشاوره رایگان در استقرار و آشنایی با قابلیت های سامانه و همچنین استفاده از راهکارهای پیامکی، فقطکافیست با ما تماس بگیرید...