سلام خوبی میشه اینکار رو انجام داد

ولی باید کدنویسی بشه