پرداخت اینترنتی بانک ملت جهت شرکت در مسابقه پیامکی جام جهانی