-

-

 

کمپین تبلیغاتی برنامه ریزی هماهنگ و منسجم در شاخه های مختلف تبلیغات به همراه اجرای آنها بصورت یک مجموعه مرتبط و با زمانبندی مشخص به منظور تاثیرگذاری بهتر و پیشبرد اهداف بازاریابی و فروش می باشد، که بر اساس شناخت دقیق محصول و بازار، رفتار مصرف کننده، روان شناسی مخاطب، بودجه تبلیغات و وضعیت رقبا، طراحی و اجرا می گردد.

تجربه ثابت نموده است که تبلیغات پراکنده، بدون برنامه و فاقد چشم اندازهای استراتژیک و اهداف بازاریابی به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. لذا در این واحد سعی بر آن شده تا با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پیام های تجاری و استخراج ایده اصلی تبلیغاتی، کوتاهترین و مناسبترین راه برای رسیدن به کمپین یکپارچه ای ارائه گردد. همچنین در این واحد با بررسی رسانه های مختلف و اثربخشی آنها پیشنهادات ویژه ای در قالب برنامه مدون تبلیغاتی به مشتریان ارائه می شود تا ضمن ایجاد هم افزایی، پیام ارتباطی مورد نظر به بازار هدف گسترده تری انتقال داده شود.

 

برخی از خدمات این واحد عبارتند از:

·  تعیین اهداف بازاریابی و تبلیغات

·  تحقیقات بازار و تحلیل داده‌ها و تعیین استراتژی های برندینگ

·  ارتقاء یا اصلاح جایگاه برند و محصول

·  ارزیابی و سنجش قدرت برند

·  تمایز و توسعه برند

·  خلق مفهوم ارتباطی

·  برنامه ریزی جهت تعیین استراتژی رسانه ها

·  مشاوره در خصوص تبلیغات فعلی و پیشین و مقایسه آن با رقبای اصلی

· تعیین و نظارت بر اجرای محتوای کمپین (شعار و متن تبلیغاتی، طرح گرافیکی، رخدادهای ارتباطی و ...)

·  بخش بندی، انتخاب بازار هدف و جایگاه یابی برای تبلیغات

·  بررسی، تعیین و تخمین بودجه های تبلیغاتی

·  پیاده سازی راه کارهای تبلیغات و بازاریابی در محیط وب و شبکه های اجتماعی